Revmatoidní Artritida: Srovnání Přístupů Západní a Východní Medicíny

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitní onemocnění charakterizované zánětem a bolestmi kloubů, které mohou vést k vážnému postižení a systémovým problémům včetně kardiovaskulárních a respiračních komplikací. Západní i východní medicína nabízí jedinečné přístupy a léčby pro zvládání tohoto stavu.

 

Přístup Západní Medicíny

Západní medicína přistupuje k léčbě revmatoidní artritidy (RA) s cílem kontrolovat symptomy a zpomalit či zastavit progresi onemocnění. Tento přístup využívá komplexní léčbu, která zahrnuje jak farmakologické, tak nefarmakologické metody:

Farmakologická léčba:

Základem jsou disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs), které snižují aktivity onemocnění a zpomalují poškození kloubů. Mezi tradiční DMARDs patří methotrexát, leflunomid, sulfasalazin a hydroxychlorochin. Biologické DMARDs, často nazývané biologika, jsou zaměřeny na specifické složky imunitního systému, které přispívají k zánětu, například tumor necrosis factor (TNF) blokátory, interleukin-6 blokátory nebo inhibitory T-buněčné aktivace.

Biologická léčba:

Představuje klíčový pokrok v léčbě revmatoidní artritidy (RA) a zaměřuje se přímo na molekuly zodpovědné za zánětlivý proces v organismu. Biologika, která jsou součástí této skupiny, zahrnují monoclonální protilátky nebo rekombinantní proteiny schopné specificky blokovat prozánětlivé cytokiny jako je tumor necrosis factor (TNF), interleukiny (například IL-6) a další molekuly signalizující zánět.

Jedním z prvních a nejčastěji používaných typů biologik jsou TNF blokátory, jako jsou infliximab, adalimumab, a etanercept, které pomáhají snižovat zánět, zlepšují klinické příznaky a brání dalšímu poškození kloubů. Další skupinou jsou inhibitory interleukinu-6, jako je tocilizumab, které cílí na další důležitý zánětlivý cytokin v patogenezi RA.

Biologická léčba, která je často používána k léčbě revmatoidní artritidy, může mít řadu vedlejších účinků, které je důležité monitorovat. Tyto vedlejší účinky se liší v závislosti na typu biologika, ale obecně zahrnují:

Nežádoucí účinky biologické léčby mohou být:
Infekce:

Jelikož biologika potlačují části imunitního systému, mohou zvýšit riziko infekcí. To zahrnuje jak běžné infekce, jako jsou respirační infekce, tak vážnější, jako jsou tuberkulóza nebo sepse.

Reakce na infuzi nebo injekci:

Někteří pacienti mohou zažít reakce na místo aplikace léku, jako jsou bolest, otok nebo zarudnutí. Infuzní reakce mohou zahrnovat horečku, zimnici, bolest hlavy nebo nevolnost.

Zvýšené riziko malignit:

Existuje obava, že dlouhodobé potlačení imunitního systému biologiky může zvýšit riziko některých typů rakoviny, i když toto riziko je obecně považováno za nízké.

Autoimunitní reakce:

V některých případech může léčba biologiky vyvolat autoimunitní reakce, jako je lupus-like syndrom, který připomíná symptomy lupusu.

Poruchy krevního oběhu:

U některých pacientů byly pozorovány problémy s krvetvorbou, jako jsou snížené úrovně bílých krvinek nebo trombocytů, což může vést k dalším komplikacím.

Nefarmakologická léčba:

Kromě léků západní medicína doporučuje i změny životního stylu a fyzické terapie. Regularní cvičení a fyzioterapie jsou klíčové pro udržení pohyblivosti kloubů a snížení jejich ztuhlosti. Cvičení může zahrnovat specifické strečinkové a posilovací cviky, které pomáhají udržet kloubní funkce a snižují riziko dalšího poškození.

Edukace a podpora pacientů:

Informovanost pacientů o jejich onemocnění a možnostech léčby je zásadní. Edukace může zahrnovat učení o správné technice cvičení, fyzioterapii, užívání léků, a strategiích pro zvládání bolesti a únavy.

Chirurgické zákroky:

V případech, kdy dochází k výraznému poškození kloubů nebo kdy konzervativní léčba nedosahuje požadovaných výsledků, může být zvážena chirurgická intervence, jako je náhrada kloubu.

 

Přístup Východní Medicíny

Tradiční čínská medicína (TCM) přistupuje k léčbě revmatoidní artritidy (RA) z holistického hlediska, kde se klade důraz na obnovu rovnováhy a harmonie v těle. TCM identifikuje různé vzorce disharmonie, které mohou přispívat k symptomům RA, a podle toho přizpůsobuje léčbu. TČM řeší stejné symptomy různě u jednotlivých lidí, protože u každého člověka mohou mít jiný původ příčiny! Nedá se tak globalizovat a konkretizovat jednoduše léčba prostředníctvím čínské medicíny a vždy byste se měli obrátit na zkušeného terapeuta!

Základní projevy zahrnují bolestivé zablokování kloubů, obvykle těch na prstech rukou. Typickým jevem je ztuhlost po ránu. K bolesti se může přidat i otok kloubů a časem mohou vzniknout deformace. Tyto problémy se mohou vyskytnout i u jiných kloubů. V některých situacích je možné cítit i teplotu v postižených kloubech. Mnozí lidé cítí bolesti, které reagují na vlhké, chladné a deštivé počasí nebo na změny v atmosférickém tlaku. Další symptomy zahrnují únavu až vyčerpání, pocit horečky, necitlivost nebo brnění končetin, anémii a pomalé hojení zranění na končetinách.

Příčina RA z hlediska TČM:

Vítr, chlad, vlhko, které se v některých případech mění v horkost.

Podle čínské medicíny existují v těle specifické dráhy, kterými proudí Qi (energie), podobně jako krev v cévách nebo lymfa v lymfatických systémech. Někdy může dojít k situaci, kdy se Qi v těchto drahách zablokuje. V důsledku toho se na jedné straně blokády hromadí nadbytek Qi a na druhé straně dochází k jejímu nedostatku. Tato nerovnováha obvykle vede k bolesti. Jinými slovy, bolest je vždy důsledkem nějaké blokády Qi, ať už se jedná o bolest hlavy, menstruační bolesti nebo revmatoidní artritidu. Princip zůstává stále stejný a týká se blokace dráhy Qi.

Příčiny blokády se mohou lišit. V případě revmatoidní artritidy, nebo spíše Bi Zheng, jak se stavu říká v čínské medicíně, je blokace způsobena vnějšími patogenními faktory jako vítr, chlad a vlhkost, které pronikají do povrchových drah, typicky těch v prstech horních končetin, a způsobují tam bolest. Každý pacient má specifickou kombinaci těchto patogenních faktorů.

Když jsme oslabeni, může kombinace patogenů jako vítr, chlad a vlhko proniknout do povrchových vrstev našeho těla. Tam pak tyto patogeny zablokují proudění Qi, což vede k vytvoření blokád a, jak už jsme zmínili, blokáda způsobuje bolest. Na začátku se blokuje pouze Qi, což se projevuje brněním, lehkou bolestí a ztuhlostí. S časem začínají být blokovány i tělesné tekutiny, což vede k otokům. Nakonec dochází k blokaci krevního oběhu, což vyvolává intenzivní bolesti a může způsobit i deformace kloubů.

Bylinná medicína:

TCM využívá různé bylinné směsi k modulaci k vyhnání patogenů a rozpuštění existujících blokád.

Akupunktura a moxování:

Tyto metody jsou efektivní pro zmírnění bolesti a zánětu u pacientů s RA. Akupunktura pracuje s myšlenkou stimulace určitých bodů na těle, které jsou spojeny s energetickými drahami (meridiány), čímž se uvolňují blokády a podporuje se průtok Qi. Moxibustion, zahrnující pálení bylinných materiálů nad kůží, se také používá k zahřívání těchto bodů a podporuje cirkulaci a zmírňuje symptomy RA.

Dietní úpravy a regulace mikrobioty:

TCM také poukazuje na význam správné stravy a rovnováhy střevní mikroflóry ve zdraví kloubů. Upravená strava podle TCM může zahrnovat potraviny, které podporují 'ochlazování' a snižují 'vnitřní teplo', což jsou koncepce, které souvisí s protizánětlivými účinky​ (Frontiers)​.

V TCM se velký důraz klade na individualizovaný přístup, kde je léčba přizpůsobena specifickým symptomům a celkovému zdravotnímu stavu pacienta, a zahrnuje široké spektrum terapií od bylin, přes akupunkturu, až po specifické dietní zásady. Tato metoda poskytuje komplementární přístup k západní medicíně, který může být pro mnohé pacienty s RA přínosný.

 

O tom jak mohou s Revmatoidní artritidou pomoci konopné produkty si můžete přečíst zde.

Klíčová slova: revmatoidní artritida, RA, západní medicína, východní medicína, DMARDs, biologická léčba, tradiční čínská medicína, TCM, akupunktura, bylinná medicína

 

Zpět do obchodu