Migréna rozluštěna: Nejnovější poznatky a léčebné strategie

Migréna je chronické neurologické onemocnění, které postihuje přibližně 10 % populace. Jedná se o silné bolesti hlavy, často doprovázené dalšími příznaky, jako je nevolnost, zvracení, citlivost na světlo a zvuky. Migréna může významně ovlivnit kvalitu života postiženého jedince a jeho schopnost vykonávat běžné denní činnosti.

Bolesti hlavy a migréna podle východní medicíny

Podle tradiční čínské medicíny (TCM) je zdraví člověka ovlivněno harmonií mezi dvěma opačnými a doplňujícími silami známými jako yin a yang. Nemoci jako migréna jsou považovány za důsledek nerovnováhy těchto sil v těle. TCM také zdůrazňuje důležitost správného oběhu životní energie, známé jako qi, a krve v těle.

Zkušený terapeut TČM umí velmi přesně diagnostikovat a odlišit příčiny bolestí hlavy a migrenózních stavů a určit k nim patřičnou léčbu.

Druhy migrén dle příčin jsou:

Stoupající jang jater (yang shi gan)

Intenzivní bolesti hlavy, které se často projevují jako prudké a rozšiřující se a bývají lokalizovány na jedné straně hlavy, zejména nad obočím, v oblasti spánků nebo na jedné polovině hlavy. Tyto bolesti mohou být doprovázeny pocitem tlaku na oči a mohou se přesouvat; často poskytuje úlevu sedění nebo ležení s podporou polštářů. Mohou být přítomny další symptomy, jako jsou závratě, rozmazané vidění a vizuální rušivé jevy známé jako aura, což naznačuje nadcházející bolest hlavy. K dalším příznakům patří nevolnost s následným zvracením, které přináší úlevu, průjem, zvonění v uších, nespavost, podrážděnost a sucho v krku.

Vítr jater (nei feng) 

Má podobné příznaky jako soupající jang jater, ale jako další přiznaky se k němu přidávájí: tahavé bolesti celé hlavy, případně mravenčení či třes končetin nebo hlavy. Tyto symptomy mají tendenci se více projevovat o víkendech nebo během dnů, kdy lidé nepracují, protože v těchto obdobích dochází k menší aktivitě a nahromaděný jang, který je obvykle během pracovních dní vyčerpáván, může vyvolat vnitřní napětí.

Oheň jater (huo shi)

Výrazné emoce mohou vyvolat stav známý jako oheň jater GAN HUO v tradiční čínské medicíně. Tento stav se projevuje stejnými, ale intenzivnějšími symptomy než při vzestupu jaterního jangu. Typicky zahrnuje velmi silné, pulzující a bušící bolesti hlavy, které jsou lokalizované na jednom místě. Často jsou doprovázeny nevolností, zvracením, zácpou, zarudlým obličejem, zarudlými očima a močením malého množství tmavé moči.

Nedostatek krve (xue xu)

Tento typ bolestí hlavy se týká ve valné většině případů žen. Symptomy zahrnují tupé bolesti hlavy, které jsou často spojené se závratěmi při změně polohy z sedu do stoje, nízkým krevním tlakem, bledostí, problémy se spánkem, neostrostí zraku a palpitacemi.

Vnitřní vítr a hlen (nei feng, tan)

Kvůli našemu hektickému životnímu stylu a často nevhodné stravě dochází k tvorbě těchto stavů, které se mohou projevit jako chronické tupé bolesti hlavy, jež jsou někdy přerušeny akutními silnými a pulzujícími bolestmi hlavy, jako jsou migrény.

Nedostatek jangu ledvin (yang xu)

Chronické a tupé bolesti, které pokrývají celou hlavu a někdy se rozšiřují i na čelo. Tyto bolesti bývají spojeny s pocitem prázdnoty v hlavě, chladem, celkovou slabostí, bolestmi zad a kolen, a častým vylučováním světlé, hojné moči.

Horkost v žaludku (wei re)

Nadměrná konzumace potravin, které jsou považovány za "horké" podle tradiční čínské medicíny, jako jsou ostrá, smažená, grilovaná a kořeněná jídla, stejně jako alkohol, káva, a mastné masné pokrmy, může vést k akumulaci tepla (RE) v žaludku a střevech. Toto nahromaděné teplo může způsobit, že jídlo ve střevech zůstává a tvoří podmínky, které mohou vyvolat silné bolesti hlavy, zvláště v oblasti čela, které se mohou zhoršit po konzumaci těchto "horkých" jídel. Tyto stavy mohou být doprovázeny žaludečními bolestmi, říháním, kyselostí v ústech, žízní po studených nápojích, suchostí stolice a zápachem z úst.

 

 

       

Stagnace vlhka (shi) nebo hlenu (tan) v hlavě

Špatné stravovací návyky a životní styl mohou vést k akumulaci vlhkosti SHI a později i hlenu TAN v těle, což se může projevit různými symptomy v hlavě. Tyto zahrnují tupé bolesti hlavy s pocitem, jako by byla hlava obalená mokrým ručníkem, neostrost zraku, pocit těžkosti v hlavě, otupělost a zvýšení bolesti hlavy ráno. Mohou se také objevit nevolnost, pocit plnosti v hrudníku a břiše, nebo hlen v krku.

Blokáda krve (yu xue)

Stavy, jako jsou úrazy hlavy, otřesy mozku, operace na mozku, nádory, či trvalé nadměrné hromadění ohně v těle, mohou způsobit blokáci krve označovanou jako YU XUE. Tento stav se projevuje intenzivními, vrtavými, či bodavými bolestmi hlavy, které jsou typicky lokalizované na jednom místě a mají chronický charakter. Mezi další příznaky může patřit tmavě černá kůže, bolesti pod žebry, bolestivá menstruace u žen s tmavými krevními sraženinami. Následkem úrazů hlavy může dojít k výskytu posttraumatické epilepsie, zatímco primární epilepsie je často výsledkem kombinace nedostatku ledvinového jinu a vnitřního větru.

Nedostatek čchi (qi xu)

Přetížení a nedostatečný příjem energie může způsobit oslabení životní síly Qi, známé jako QI XU, což zabraňuje Qi stoupat do hlavy a způsobuje její pokles. Tento stav se může projevovat jako tupé bolesti hlavy, které se mohou vyskytovat po celé hlavě nebo specificky na čele. Tyto bolesti jsou obvykle horší během práce a ráno, zatímco odpočinek a relaxace v leže mohou přinést úlevu. Doprovodné symptomy mohou zahrnovat únavu, dechové obtíže nebo měkkou stolici.

Nedostatek yinu ledvin (yin xu)

Esence ledvin, která zahrnuje i ledvinový yin, je zásadní pro výživu mozku. Pokud dojde k nedostatku yinu, známému jako YIN XU, mohou se objevit tupé bolesti hlavy, které se mohou rozšířit i do týlní oblasti. Tyto bolesti jsou často spojené s pocitem prázdnoty v hlavě, závratěmi, pískáním v uších a bolestmi v oblasti beder.

Bolesti související s menstruací

Zahrnují další specifické druhy bolestí hlavy, které se mohou vyskytnout 2-3 dny pře menstruací; jiný typ se může vyskytnou během menstruace; nebo až po jejím skončení. 

Pocit bolesti je velmi subjektivní a léčba by měla být stejně individuálně přizpůsobena každému pacientovi. V tradiční čínské medicíně existuje řada různých přístupů a bylinných směsí zaměřených na ovlivnění bolesti hlavy. Někteří lidé však preferují rychlé řešení pomocí léků na bolest a nezabývají se příčinou svých problémů.

Světová zdravotnická organizace a moderní neurologické studie ukazují, že akupunktura může být účinná při léčbě bolestí hlavy a migrén. Přestože několik jehel nemusí bolesti odstranit napořád, pravidelné a dlouhodobé sezení, doplněné o bylinné směsi, může vést k významnému zmírnění symptomů. Účinnost léčby často závisí na trvalé spolupráci s pacientem a na jeho osobním přístupu k terapii.

 

Západní medicína a migréna 

Příčiny migrény 

Přesná příčina migrény není zcela objasněna, ale předpokládá se, že se jedná o kombinaci genetických a environmentálních faktorů. Migréna je často dědičná a může být spuštěna různými spouštěči, jako je stres, hormonální změny (zejména u žen), některé potraviny a nápoje, změny počasí nebo narušení spánkového režimu.

Patofyziologie migrény

Během migrénového záchvatu dochází ke změnám v mozkové aktivitě a krevním průtoku. Předpokládá se, že klíčovou roli hraje trigeminovaskulární systém, který zahrnuje trojklaný nerv a cévy v mozku. Aktivace tohoto systému vede k uvolnění zánětlivých látek, které způsobují bolest a další příznaky migrény.

Diagnostika migrény

Diagnóza migrény je založena především na klinických příznacích a anamnéze pacienta. Lékař se zaměří na charakter bolesti, její lokalizaci, trvání a frekvenci záchvatů. Důležité je také zjistit, zda se vyskytují další doprovodné příznaky. V některých případech mohou být provedena další vyšetření, jako je CT nebo MRI mozku, aby se vyloučily jiné příčiny bolesti hlavy.

Druhy migrén:

Migréna bez aury:

Tento nejběžnější typ migrény způsobuje intenzivní, pulzující bolest hlavy obvykle na jedné straně hlavy, která může trvat od 4 hodin do 3 dnů.

Migréna s aurou:

Zahrnuje různé neurologické příznaky, které se objevují před samotnou bolestí hlavy. Tyto příznaky mohou zahrnovat vizuální jevy jako jsou blikající světla nebo slepé skvrny a mohou trvat od 5 do 60 minut.

Chronická migréna:

Charakterizována bolestí hlavy, která se vyskytuje 15 nebo více dní v měsíci po dobu nejméně tří měsíců.

Hemiplegická migréna:

Tento vzácný typ může způsobit dočasnou paralýzu, obvykle na jedné straně těla, a může být spojen s aurovými symptomy, které mohou trvat i několik týdnů.

Další typy migrény:

Retinální migrény, které ovlivňují zrak v jednom oku, a vestibulární migrény, které způsobují závratě a vertigo.

Léčba migrény

Léčba migrény zahrnuje akutní i preventivní přístup. Akutní léčba se zaměřuje na zmírnění bolesti a dalších příznaků během záchvatu. Používají se analgetika, nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) a specifická antimigrenika, jako jsou triptany. Preventivní léčba je určena pro pacienty s častými a závažnými záchvaty. Může zahrnovat léky, jako jsou betablokátory, antidepresiva nebo antikonvulziva, které snižují frekvenci a intenzitu záchvatů.

Nefarmakologická léčba

Kromě farmakologické léčby hraje důležitou roli i nefarmakologický přístup. Ten zahrnuje identifikaci a vyhýbání se spouštěčům migrény, pravidelný spánek, zvládání stresu pomocí relaxačních technik, pravidelné cvičení a zdravou stravu. Dalším z doporučení je návštěva fyzioterapeuta, aby byla vyloučena příčina v oblasti krční páteře.

 

Klíčová slova: migréna, bolest hlavy, tradiční čínská medicína, TCM, západní medicína, symptomy migrény, příčiny migrény, léčba migrény, akupunktura pro migrény, nerovnováha yin yang, prevence migrény, energie qi, vzestup jater yang, bylinné léky na bolesti hlavy

 
 
Zpět do obchodu